Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja objavljuju

DP NOVI SAD-GAS, Novi Sad

13.08.2018 | Obaveštenje za nove korisnike (tipski - domaćinstva)

 

DP "Novi Sad - Gas" obaveštava svoje buduće potrošače, odnosno sve građane koji su zainteresovani za izgradnju gasnih priključaka da cena kućnog gasnog priključka iznosi 98.334,00 dinara. Ovom cenom je obuhvaćena:

energetska saglasnost odnosno odobrenje za priključenje do 53kW izgradnja kućnog gasnog priključka od uličnog voda do mesta predviđenog za KMRS isporuka i montaža merno regulacione stanice G-4T kontrola i overa projekta unutrašnje gasne instalacije tehnički prijem izvedene unutrašnje gasne instalacije PDV u iznosu od 20%

 

Uslovi plaćanja su 30% avansno, a ostatak duga na 7 mesečnih rata, sa kamatom od 8% na godišnjem nivou. Ukoliko budući potrošač želi da izvrši uplatu u celosti, odnosno u celini avansno, tada cena kućnbog gasnog priključka sa PDV-om iznosi 89.122,80 dinara.

 

DP "Novi Sad - Gas"