Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja objavljuju

JP GAS-RUMA, Ruma

16.11.2017 | Odobrava se ODLOŽENO PLAĆANJE RAČUNA za isporučeni prirodni gas za period NOVEMBAR 2017. - MART 2018. godine za kupce iz kategorije "DOMAĆINSTVA"

Nadzorni Odbor JP "GAS-RUMA" na sednici održanoj 15.11.2017. godine doneo je sledeću odluku:

Odobrava se ODLOŽENO PLAĆANJE RAČUNA za isporučeni prirodni gas za period NOVEMBAR 2017. - MART 2018. godine za kupce iz kategorije "DOMAĆINSTVA", tako da se računi za isporučenu količinu prirodnog gasa dele prema datumu dospeća i to:

- 70% mesečnog duga dospeva do 20-og u tekućem mesecu za prethodni mesec

- 30% ostatka mesečnog duga dospeva po isteku 170 dana od izdavanja računa.

Ova ODLUKA STUPA NA SNAGU ODMAH, a PRIMENJIVAĆE se počev od računa ZA NOVEMBARSKU POTROŠNJU.

Odloženo plaćanje - Odluka Nadzornog Odbora 15.11.2017. godine