Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja objavljuju

JKP SUBOTICAGAS, Subotica

01.12.2017 | Obaveštenje - Odluka o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa

Na osnovu člana 268. stav 2. i člana 261. tačka 7) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 145/2014) i člana 48. Statuta JKP «Suboticagas» Subotica, Nadzorni odbor je dana 30.11.2017.  godine doneo

ODLUKU

o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa

 

Utvr?uje se visina troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa:

 

Red. broj

 Opis pozicije  Iznos u dinarima (bez PDV-a)  1. Troškovi izgradnje tipskog priključka na već izgrađenu mrežu za kategorije tipskog priključka:  1.1 G-2,5 -  1.2  G-4 69.838,00  1.3  G-6 81.545,00  2. Troškovi izgradnje tipskog priključka ako se priključak gradi istovremeno sa izgradnjom mreže za kategorije tipskog priključka:  2.1  G-2,5 -  2.2  G-4 55.866,00  2.3  G-6 65.236,00  3.  Jedinični varijabilni trošak opreme i radova za svaki dodatni metar preko granične udaljenosti 792,20  4. Deo troškova sistema, jedinstven za sve distributivne mreže za kategorije tipskog priključka:  4.1 G-2,5 0  4.2 G-4 0  4.3 G-6 0

Preuzimanje dokumenta