Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja objavljuju

GAS DOO, Bečej

11.07.2017 | Akcijska cena priključaka G-2,5, G-4 i G6

Akcija će se sprovoditi u vremenu od 15.07. do 15.10.2017 godine, u kom periodu će se zaključivati ugovori za izradu priključaka, po sledećim cenama, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost:

- Tipski priključak G-2,5 .......... 51.500,00 dinara

- Tipski priključak G-4 ............. 51.500,00 dinara

- Tipski priključak G-6.............. 60.000,00 dinara

Navedeni popust važi za ugovoreno plaćanje odmah.

Popust se može primeniti i za ugovoreno plaćanje u šest mesečnih rata, pri čemu se utvrđena cena uvećava za 4,9%, sa obavezom uplate 35% ugovorene cene odmah po potpisivanju ugovora.

Ova Odluka se primenjuje samo za ugovore zaključene u periodu sprovođenja akcije.

_____________________________________________

Akcijska cena za G-2,5 i G-4 priključke za plaćanje odmah i na

6 rata:

Plaćanje odmah: 51.500,00

Energetska saglasnost: 1.800,00

Ukupno: 53.300,00

________________________________________________________

Plaćanje na 6 rata:

35% odmah: 18.908,00

Energ. saglasnost: 1.800,00

Odmah ukupno: 20.708,00

6 rata po: 5.852,50

Ukupno: 55.823,00

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA SKLAPANjE UGOVORA:

  1. IZVOD LISTA NEPOKRETNOSTI (SO ŠALTER 15.)
  2. LIČNA KARTA

Za sve informacije u vezi priljučka pozvati broj telefona: 022/552-157