Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja objavljuju

JKP SUBOTICAGAS, Subotica

11.01.2018 | Oglas za posao

GLAVNI INŽENJER

Na određeno vreme - najduže 6 meseci

Uslovi:

visoka stručna sprema, mašinski fakultet 3 godine radnog iskustva licenca odgovornog izvođača radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike vozačka dozvola B kategorije

Rok za podnošenje prijave sa dokazima: 18.1.2018

Prijave se podnose poštom na adresu JKP "Suboticagas" 24000 Subotica, Jovana Mikića 58. ili e-mailom na office@suboticagas.co.rs

Kontakt telefon: 024/641-201