Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Objave i vesti AERS i MRE

20.07.2017

AERS: Saglasnosti na Pravila o radu distributivnog sistema električne energijeSavet Agencije za energetiku Republike Srbije je na sednici održanoj 19. jula 2017. godine doneo Odluku o davanju saglasnosti na Pravila o radu distributivnog sistema električne energije Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd, kojima se uređuju odnosi između operatora distributivnog sistema (ODS) i korisnika tog sistema.Izvor: Agencija za energetiku Republike Srbije