Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Objave i vesti AERS i MRE

20.06.2017

AERS: Sertifikat nezavisnog operatora transportnog sistema prirodnog gasa za Yugorosgaz-transport d.o.o.Savet Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS), u skladu sa Zakonom o energetici (Zakon) i aktima AERS, na sednici od 20. juna 2017. godine, doneo je Odluku  kojom se Yugorosgaz-transport d.o.o. Niš izdaje  sertifikat kao nezavisnom operatoru transportnog sistema prirodnog gasa.Izvor: Agencija za energetiku Republike Srbije