Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Objave i vesti AERS i MRE

15.01.2018

Predlozi dva pravilnikaNa osnovu člana 58. stav 3. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS", broj 101/2015) Ministarstvo rudarstva i energetike je pripremilo Predlog Pravilnika o sadržini elaborata o uslovima eksploatacije podzemnih voda ili hidrogeotermalnih resursa, odnosno petrogeotermalnih resursa i uslovima i načinu vršenja tehničke kontrole istog elaborata.

Ovim Pravilnikom bliže se određuje sadržina elaborata o uslovima eksploatacije podzemnih voda ili hidrogeotermalnih resursa, odnosno petrogeotermalnih resursa kao i uslovi i način vršenja tehničke kontrole istog elaborata.

Rok za davanje eventualnih primedbi je 7 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva.

Predlog pravilnika možete preuzeti OVDE.

Na osnovu člana 51. stav 7. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 101/15), Ministarstvo rudarstva i energetike je pripremilo Predlog Pravilnika o o uslovima, kriterijumima, sadržaju i načinu razvrstavanja petrogeotermalnih resursa i načinu prikazivanja istih u elaboratu.

Ovim pravilnikom se propisuju uslovi, kriterijumi, sadržaj i način razvrstavanja petrogeotermalnih resursa kao vrste geotermalnih resursa, i način prikazivanja istih u elaboratu.

Rok za davanje eventualnih primedbi je 7 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva.

Predlog pravilnika možete preuzeti OVDE.Izvor: Ministartstvo rudarstva i energetike