Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Objave i vesti AERS i MRE

01.06.2017

Usvojeni izveštaji o potrebi regulacije cena električne energijeSavet Agencije za energetiku Republike Srbije (Agencija) je na sednici održanoj 31. maja 2017. godine usvojio Izveštaj o potrebi regulacije cena električne energije za garantovano snabdevanje za 2017.godinu, Izveštaj o potrebi regulacije cena zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijarne regulacije za 2017.godine, kao i Izveštaj  o neophodnosti održavanja rezervnog snabdevanja električnom energijom za 2017.godinu (link na dokumente).

BEOGRAD, 28. april 2017. - Niže cene transporta prirodnog gasa kroz mrežu Jugorosgaz-Transport d.o.o.

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije usvojio je na sednici održanoj 27.aprila 2017. godine Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za transport prirodnog gasa koju je doneo direktor „Jugorosgaz – Transport“. Ovom odlukom izvršeno je usklađivanje cene pristupa transportnom sistemu sa Zakonom o energetici i važećom metodologijom za određivanje cena.Izvor: Agencija za energetiku Republike Srbije