Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Objave i vesti AERS i MRE

01.01.1970

Saglasnost na sporazume o korišćenju prekograničnih kapacitetaSavet Agencije za energetiku Republike Srbije je  na sednici 9. decembra dao saglasnost na Sporazume između  operatora prenosnog sistema Republike Srbije EMS AD i operatora prenosnih sistema Rumunije (Transelektrika), Makedonije (MEPSO), Mađarske (MAVIR), Bugarske, (EAD), Bosne i Hercegovine (NOSBIH)  i Hrvatske (HOPS) o postupku i načinu raspodele prava korišćenja prekograničnih kapaciteta i pristupu prekograničnim prenosnim kapacitetima za 2016. godinu.

BEOGRAD, 9. decembar 2016. - Saglasnost na Pravila o radu tržišta električne energije

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije dao je 9. decembra saglasnost na Pravila o radu tržišta električne energije, koja je pripremio Operator prenosnog sistema Republike Srbije EMS AD. Ovim su Pravila o radu tržišta električne energije usklađena sa Zakonom o energetici i Pravilima o promeni snabdevačai i usaglašena sa najboljom evropskom praksom i evropskim uredbama.

BEOGRAD, 9. decembar 2016. - Savet AERS: Saglasnost EMS AD na Pravila o objavljivanju ključnih tržišnih podataka

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je  na sednici 09. decembra 2016. dao saglasnost na Pravila o objavljivanju ključnih tržišnih podataka koja je donela Skupština Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“ Beograd. Posle objavljivanja Odluke Agencije u Službenom glasniku Republike Srbije, Pravila su objavljena na internet stranici operatora prenosnog sistema (OVDE)  i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

BEOGRAD, 5. decembar 2016. - Izmene u metodologijama pristupa sistemima za distribuciju i za prenos električne energije

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije usvojio je na sednici održanoj 5. decembra 2016. godine odluke o izmenama u Metodologiji za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energijei u Metodologiji za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije. 

BEOGRAD, 18. novembar 2016. - Javna konsultacija: Metodologiji za određivanje cena pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

Agencija za energetiku Republike Srbije objavila je 18.11.2016. godine javnu konsultaciju o Metodologiji za određivanje cena pristupa sistemu za  distribuciju prirodnog gasa.  Javna konsultacija o Predlogu metodologije sprovodi se  do 09.12.2016. godine.  Prezentacija i rasprava o Predlogu Metodologije biće organizovana u Beogradu, 02.12.2016. godine, u 11 časova, u Privrednoj Komori Srbije

BEOGRAD, 5. oktobar 2016. - TROŠKOVI ENERGIJE ZA GREJANjE STAMBENOG PROSTORA - GREJNA SEZONA 2016/2017.

Za grejanje prosečno izolovanog stambenog prostora od 60 m2 na 20oC u toku 16 sati dnevno u celom stanu, 180 dana u grejnoj sezoni, potrebna je energija od oko 9.000 kWh (150 kWh/m2 je prosečna procenjena potrošnja u Srbiji). Godišnji troškovi obezbeđenja ove količine energije iz različitih izvora, zavise od efikasnosti peći i cena energije, odnosno goriva. Najniže troškove energije za grejanje u grejnoj sezoni 2016/2017. (prema cenama iz oktobra 2016.) imaće domaćinstva koja se greju na drvo.

BEOGRAD, 31. avgust 2016. - Saglasnost Agencije za energetiku na nove cene električne energije

Savet Agencije za energetiku je na sednici održanoj 31. avgusta 2016. dao saglasnost na odluku JP „Elektroprivreda Srbije“ o cenama električne energije za snabdevanje domaćinstava i malih kupaca koji imaju pravo da električnu energiju nabavljaju po regulisanim cenama.

Prosečno povećanje cena za sve kupce sa pravom na regulisanu cenu je 3,8%. Posle ove promene, prosečna cena za sva domaćinstva, bez poreza, akcize i naknade za obnovljive izvore energije, iznosi 6,6 din/kWh. Nove cene će se primenjivati od 1. oktobra 2016. godine.

BEOGRAD, 28. jul 2016. - Prava krajnjeg kupca na pristup podacima o sopstvenoj potroši struje i prirodnog gasa

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije doneo je 27. jula Odluku o postupku ostvarivanja prava krajnjeg kupca na pristup podacima o sopstvenoj potrošnji električne energije i prirodnog gasa. Odluka se primenjuje najkasnije od 31.01.2017. godine, kada se stiču uslovi da i kupci prirodnog gasa mogu da ostvare ovo pravo.Ovom Odlukom propisani su - postupak, vrsta podataka o potrošnji koje operator sistema pruža na zahtev krajnjeg kupca i obrazac na kome se podaci prikazuju krajnjem kupcu.

BEOGRAD, 18. jul 2016. - Saglasnost na odluku o cenama nestandardnih usluga „EPS Distribucija“

Savet Agencije za energetiku je na sednici održanoj u petak, 15.07.2016. dao saglasnost na odluku o cenama nestandardnih usluga koju je doneo operator distributivnog sistema, „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd. Ovom odlukom, prihodi koje ostvaruje operator distributivnog sistema po ovim osnovama stavljeni su pod kontrolu, čime su stvoreni uslovi za njegovo transparentnije  poslovanje, kao i za jedinstven tretman korisnika sistema.

BEOGRAD, 6. jul 2016. - Usvojene izmene i dopune Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu transport prirodnog gasa

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije usvojio je na sednici održanoj 6. jula 2016. godine Odluku o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu transport prirodnog gasa.  Ovim je izvršeno usklađivanje metodologije sa novim Zakonom o energetici.

FIRENCA, 1. jul 2016. - Priznanje ekspertu srpske Agencije za energetiku

Ekspert Agencije za energetiku Republike Srbije Branka Tubin-Mitrović završila je, kao jedna od pet najbolje ocenjenih učesnika, godišnju  obuku na temu regulacije energetskih preduzeća, koju je organizovala ugledna Firentinska škola regulacije. Ukupno 35 eksperata iz svih delova sveta učestvovalo je u tradicionalnoj Godišnjoj obuci koju je Firentinska škola organizovala od oktobra prošle, do juna ove godine.Izvor: Agencija za energetiku Republike Srbije