Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Objave i vesti AERS i MRE

01.01.1970

Javna rasprava o Metodologiji za određivanje troškova priključenja na sisteme za transport i distribuciju prirodnog gasa Agencija za energetiku Republike Srbije je 29. januara 2016. godine objavila javnu konsultaciju za dokument Metodlogija za određivanje troškova priključenja na sisteme za transport i distribuciju prirodnog gasa. Dokument i obrazac za dostavljanje primedbi i sugestija može se naći na sajtu AERS u rubrici Javna konsultacija - aktuelno.

BEOGRAD, 14. januar 2016. - Izmene i dopune metodologija u oblasti transporta nafte i derivata, kao i skladištenja prirodnog gasa

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije usvojio je na sednici održanoj 14. januara 2016. godine odluke o izmenama i dopunama metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima, kao i metodologije za određivanje  cene pristupa skladištu prirodnog gasa.Izvor: Agencija za energetiku Republike Srbije