Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Objave i vesti AERS i MRE

27.06.2018

Zajedničkim snagama ka poboljšanju energetskih i klimatskih performansi na lokalnim nivoima: Predstavljen Projekat energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama (PEEUEO) u SrbijiProjekat energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama (PEEUEO) u Srbiji, danas je predstavljen u Klubu poslanika. Projekat ima za cilj da dodelom nepovratnih sredstava za rekonstrukciju odabranih javnih zgrada, poveća energetsku efikasnost u javnim objektima jedinica lokalne samouprave, kao i da doprinese jačanju sistema energetskog menadžmenta u opštinama, kroz međunarodno priznatu Evropsku nagradu za energiju i njene metode, te da doprinese povećanju institucionalnih i stručnih kapaciteta relevantnih nosilaca interesa na nacionalnom i lokalnom nivou.

U okviru švajcarske Strategije saradnje u republici Srbiji na polju održive energetike i gradova otpornih na klimatske promene, Švajcarska Konfederacija Projektom energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama (PEEUEO) u Srbiji, pruža podršku Ministarstvu rudarstva i energetike i 4 opštine u Srbiji (Paraćin, Kruševac, Užice i Vrbas).

Državni sekretar Stevica Deđanski kazao je da energetska bezbednost, održivi razvoj i borba protiv klimatskih promena, ne mogu da se zamisle bez kvalitetne praktične politike za unapređenje energetske efikasnosti.

Pored doprinosa smanjenju negativnog uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i klimatske promene, unapređena energetska efikasnost takođe smanjuje zavisnost od uvoza i podiže konkurentnost privrede, životni standard i kvalitet života građana. Primena mera energetske efikasnosti podstiče privredne aktivnosti u zemlji, pa tako i regionlani razvoj, rekao je Deđanski.

On je naglasio da opštine u Srbiji igraju veoma važnu ulogu u realizaciji politke energetske efikasnosti. One su istovremeno proizvođači energije i vode, potrošači i snabdevači, planeri i uzori i sledstveno tome, u opštinama se objedinjuju sve aktivnosti Projekta.

Pomoćnik ministra Miloš Banjac naglasio je značaj i visoke ambicije ovog projekta koji finansira Vlada Švajcarske Konfederacije a koji zajednički realizuju Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije (SECO).

Rezultatima, koji se sastoje od energetske rehabilitacije, više od 20 javnih zgrada u dva grada i dve opštine u Srbiji (Kruševac, Užice, Paraćin i Vrbas), Projekat energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama (PEEUEO) u Srbiji, doprineće smanjenju potrošnje energije, a uvođenjem Evropske nagrade za energiju kao međunarodno priznate metode i podrške sistemu upravljanja energijom, na povećanje znanja i kapaciteta lokalnih eksperata, time i jačanju sistema energetskog menadžmenta, čime će direktno doprineti ispunjenju najvažnijih ciljeva politike energetske efikasnosti Republike Srbije, kazao je Banjac.

Predstavnici četiri opštine ukazali su na individualni angažman u oblasti energetske efikasnosti uz podršku PEEUEO-a, kao i na planirane aktivnosti za vreme trajanja projekta. Uz budžet od 8,4 miliona evra, 23 škole, vrtića i drugih javnih zgrada biće renovirano u skladu sa visokim standardima energetske efikasnosti. Na taj način će se ostvariti uštede troškova za energiju, smanjiti troškovi održavanja na dugi rok i doprineti zdravom okruženju za korisnike zgrada, a posebno nekoliko hiljada učenika, nastavnika i građana koji će direktno imati koristi od ovog projekta.

Konferenciji povodom obeležavanja početka sprovođenja projekta je, pored državnog sekretara Stevice Deđanskog i pomoćnika ministra Miloša Banjca iz Ministarstva rudarstva i energetike, prisustvovao i ambasador Švajcarske, Filip Ge (Philippe Guex).

Informacije o Projektu:

Tokom perioda 2018-2021, Švajcarska Konfederacija ostaje posvećena podršci Srbiji u povećanju energetske efikasnosti i razvoju gradova otpornih na klimatske promene. Energetska efikasnost i razvoj gradova otpornih na klimatske promene je jedna od tri ključne prioritetne oblasti švajcarsko-srpske saradnje ukupne vrednosti od 14 miliona evra.

Projekat energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama (PEEUEO) u Srbiji, podržan od strane Vlade Švajcarske Konfederacije a koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije, trajaće 42 meseca, sa ukupnim budžetom od 8,4 miliona evra, od čega donacija Švajcarske Vlade iznosi 7,4 miliona evra dok je doprinos lokalnih samouprava 1 milion evra.

INTERNET STRANICA

www.meemp-serbia.com

Izvor: Ministartstvo rudarstva i energetike