Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Objave i vesti AERS i MRE

01.08.2018Na osnovu članova 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, broj 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav. 2, članova 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, broj 41/07 i 109/09), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-6006/2018 od 28. juna 2018. godine, Ministarstvo rudarstva i energetike oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE

Preuzmite ceo javni konkurs

Izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka možete preuzeti ovde.Izvor: Ministartstvo rudarstva i energetike