Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Objave i vesti AERS i MRE

06.08.2018

ObaveštenjeObaveštavamo da je Vlada, na sednici od 30. jula 2018. godine, a na predlog Ministarstva rudarstva i energetike, donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o energetski ugroženom kupcu.

Navedena uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 59/18 od 31. jula 2018. godine i stupa na snagu 8. avgusta 2018. godine.

Tekst ove uredbe možete pročitati na internet stranici ministarstva. Uredbu možete skinuti ovde.

Osnovni cilj donošenja ove uredbe je usklađivanje teksta Uredbe o energetski ugroženom kupcu („Službenom glasniku RS”, broj 113/18) sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16), posebno imajući u vidu odredbe člana 9. tog zakona, koje čine Načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka, kao i člana 103. koje regulišu dužnost organa da pribavlja podatke po službenoj dužnosti.

Podnosilac zahteva za sticanje statusa ugroženog kupca uz zahtev sada prilaže samo one podatke koji su neophodni za njegovu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Takođe, ovom izmenom izvršeno je izdvajanje u poseban član izuzetka od primene odredbi člana 4. Uredbe o energetski ugroženom kupcu (kojima se propisuju uslovi za sticanje statusa ugroženog kupca), na sticanje statusa ugroženog kupca domaćinstva čiji su članovi korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć ili dečijeg dodatka. Ova izmena je bila neophodna iz razloga što su se u praksi prvostepenih organa javljale nedoumice oko primene ovog izuzetka.Izvor: Ministartstvo rudarstva i energetike