Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Objave i vesti AERS i MRE

17.07.2017

INFORMACIJA O ODRŽAVANjU JAVNIH RASPRAVA O IZVEŠTAJU O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROGRAMA OSTVARIVANjA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE, ZA PERIOD 2017. GODINE DO 2023. GODINE NA ŽIVOTNUU postupku pripreme Predloga uredbe kojom se utvrđuje Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period 2017. do 2013. godine (u daljem tekstu: Predlog uredbe) u okviru kojeg je pripremljen i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017. do 2023. godine na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o SPU), Ministarstvo rudarstva i energetike sprovodi javne rasprave o Predlogu uredbe i Izveštaju o SPU.

Javne rasprave o Predlogu uredbe i o Izveštaju o SPU, sprovešće se istovremeno u periodu od 19. jula do 19. avgusta 2017. godine. Prezentacije Predloga uredbe i Izveštaja o SPU održati će se 25. jula 2017. godine, od 10:00 do 13:00 časova, u Privrednoj komori Srbije, sala I, Resavska 13-15, Beograd.

Predlog uredbe i Izveštaja o SPU mogu se preuzeti sa internet stranice Ministarstva rudarstva i energetike www.mre.gov.rs u delu Javne rasprave. Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na adresu Ministarstva rudarstva i energetike, Kralja Milana 36, Beograd ili elektronskim putem na e-adresu: jelena.tomasevic@mre.gov.rs.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo rudarstva i energetike će analizirati sve sugestije, predloge i primedbe i sačiniti izveštaje o sprovedenim javnim raspravama.Izvor: Ministartstvo rudarstva i energetike