Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Objave i vesti AERS i MRE

03.12.2018

Antić: Pojas i put - najveći i najznačajniji integrativni globalni projekatMinistar rudarstva i energetike Aleksandar Antić kazao je, na međunarodnom okruglom stolu “Pojas i put” u Skupštini Srbije, da je strateški projekat “Pojas i put” najveći i najznačajniji integrativni globalni projekat.

Antić je rekao da je modernizacija pruge Beograd - Budimpešta jedan od najboljih primera infrastrukturnog povezivanja u regionu i da Srbija, u saradnji sa Kinom, posvećuje veliku pažnju takvim projektima, među kojima su i izgradnja novih autoputeva, ali i energetskih objekata.

Rezultati tih projekata neće se meriti samo u kilometrima asfalta, tonama čelika, već u jačanju saradnje, kulturnoj razmeni, obrazovanju, jačanju odnosa među narodima, koji su bili deo vizije predsednika Kine”, ocenio je ministar Antić.

On je izjavio da je Srbija među prvim državama prepoznala značaj globalne inicijative, kao formata saradnje i okupljanja različitih naroda na svim planovima.

Pojas i put, kao i format saradnje 16 plus 1, Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, predstavljaju dobru priliku za Srbiju da se razvija, jača svoju međunarodnu poziciju i duboko verujem da Srbija sa velikom pažnjom realizuje projekte koji su u interesu našeg naroda”, kazao je Antić.

Odnosi Srbije i Kine, koje karakteriše sveobuhvatno strateško partnerstvo i intenzivan politički dijalog, su na najvišem nivou u njihovoj istroriji i omogućili su Srbiji da bude značajna tačka na ruti “novog puta svile”, poručio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

On je rekao da je Srbija jedna od prvih zemalja koja je od samog pokretanja 2013. godine u punoj meri podržala i u kontinuitetu podržava incijativu “Pojas i put”. Geostrateški položaj i izvanredni odnosi sa Kinom omogućili Srbiji da bude značajna tačka na toj ruti, uključena u veliki broj, pre svega, infrastrukturnih projekata.

Na skupu je rečeno da je “Pojas i put” inicijativa koja menja sliku i mapu sveta. U skladu sa globalnom strategijom povezivanja na liniji Novog puta svile, ucrtavaju se trase puteva, brzih železnica, mostova i elektrana, lučke infrastrukture, industrijskih parkova, dok se nekim projektima od nepristupačnih terena stvaraju glavna saobraćajna čvorišta.Izvor: Ministartstvo rudarstva i energetike